Fundacja Pozytywnej Profilaktyki oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do udziału w lokalnych konferencjach

„Samorząd, NGO, szkoła – współpraca dla jakości”,

Konferencje odbędą się:

we Wrocławiu w dniu 11.05.2018 r. w Hotelu Novotel Wrocław Centrum (dla uczestników z Województwa Dolnośląskiego)

w Bydgoszczy w dniu 18.05.2018 r. w Hotelu Holiday Inn Bydgoszcz (dla uczestników z Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby, które zawodowo zajmują się problematyką uzależnień od substancji psychoaktywnych: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych.

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwoli na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Tematem przewodnim konferencji będzie współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych w procesie tworzenia i realizacji lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na górze strony.

Termin zgłoszenia na konferencję we Wrocławiu upływa w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Termin zgłoszenia na konferencję w Bydgoszczy upływa w dniu 14 maja 2018 r.

O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja jest realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy