Program konferencji

Szczegółowy program konferencji we Wrocławiu

Szczegółowy program konferencji w Bydgoszczy

Artykuły

Sławomir Pietrzak „Lokalne strategie jako platforma współpracy pomiędzy samorządem, NGO i szkołami”

Janusz Sierosławski „Monitorowanie i ewaluacja lokalnych strategii”

Jan Latkowski „Prawne aspekty współpracy samorządu, NGO i szkół”

Anna Borkowska „Profilaktyka w szkole”

Piotr Oniszk „Europejskie standardy jakości w profilaktyce”

Aleksandra Janiszewska „Psychologiczne i społeczne formy pomocy osobom z problemem narkotykowym”

Jacek Charmast „Programy redukcji szkód w środowisku lokalnym”

Jacek Gąsiorowski „Leczenie substytucyjne i inne farmakologiczne metody pomocy osobom z problemem narkotykowym”

Prezentacje

Bydgoszcz

Sławomir Pietrzak „Lokalne strategie jako platforma współpracy pomiędzy samorządem, NGO i szkołami”

Robert Rejniak „Rekomendowane programy profilaktyczne”

Czesława Marciniak „Być razem”

Janusz Sierosławski „Monitorowanie i ewaluacja lokalnych strategii”

Jan Latkowski „Aspekty prawne współpracy samorządu, NGO i szkół”

Anna Borkowska „Profilaktyka w szkole”

Piotr Oniszk „Europejskie standardy jakości w profilaktyce”

Aleksandra Janiszewska „Psychologiczne i społeczne metody pomocy”

Jacek Gąsiorowski „Leczenie substytucyjne”

Jacek Charmast „Redukcja szkód w środowisku lokalnym”

Wrocław

Sławomir Pietrzak „Lokalne strategie jako platforma współpracy pomiędzy samorządem, NGO i szkołami”

Andrzej Turek „Sytuacja narkotykowa w województwie dolnośląskim w opinii ekspertów”

Janusz Sierosławski „Monitorowanie i ewaluacja lokalnych strategii”

Jan Latkowski „Aspekty prawne współpracy samorządu, NGO i szkół”

Anna Borkowska „Profilaktyka w szkole”

Piotr Oniszk „Europejskie standardy jakości w profilaktyce”

Aleksandra Janiszewska „Psychologiczne i społeczne metody pomocy osobom z problemem narkotykowym”

Jacek Charmast „Redukcja szkód w środowisku lokalnym”

Łukasz Łapiński „Leczenie substytucyjne”