Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

Prosimy o informację w przypadku wycofania zgłoszenia w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed konferencją w formie pisemnej pod adres e-mail: konferencje@pozytywnaprofilaktyka.org