Konferencja dla uczestników z Województwa Dolnośląskiego odbędzie się we Wrocławiu.

Konferencja dla uczestników z Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się w Bydgoszczy.