Ramowy program konferencji w Bydgoszczy

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji.

Moduł I. Lokalne strategie przeciwdziałania narkomanii
9.10 – 9.45     Lokalne strategie przeciwdziałania narkomanii jako platforma współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi i szkołami.
9.45 – 10.05   Rekomendowane programy profilaktyczne.

10.05 – 10.20 „BYĆ RAZEM” – przykłady realizowanych działań profilaktycznych Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki ”BORPA” w Bydgoszczy

10.20 – 10.55  Monitorowanie problemów narkotykowych na poziomie lokalnym. Ewaluacja lokalnych strategii.

10.55 – 11.25  Przerwa kawowa

Moduł II. Prawo narkotykowe. Profilaktyka narkomanii.
11.25 – 12.00 Prawne aspekty współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i szkół

12.00 – 12.35 Profilaktyka w szkole.
12.35 – 13.10 Europejskie standardy jakości w profilaktyce.

13.10 – 13.40 Przerwa kawowa

Moduł III. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych
13.40 – 14.15 Psychologiczne i społeczne metody pomocy osobom z problemem narkotykowym.
14.15 – 14.50 Programy redukcji szkód w lokalnej społeczności.
14.50 – 15.25 Programy substytucyjne i inne farmakologiczne metody pomocy osobom z problemem narkotykowym.

15.25 – 15.40 Podsumowanie konferencji